36_fragor-5522.jpg

De 36 frågorna

Kan ett spel få två människor att förälska sig i varandra? Ja, det är i alla fall vad forskningen pekar på. I en serie experiment har forskare testat fram en metod som verkar fungera för att framkalla förälskelse.

Metoden går ut på att man frågar varandra 36 frågor som blir alltmer personliga, och sedan kompletterar det med att se varandra i ögonen i fyra minuter. Det här spelet bygger på just denna kärleksforskning. Och om den fungerar får du se om du vågar testa med någon.

Utgångspunkten för formgivningen är den mystiska och obegripliga kemi som är kärlek. Vi ville förmedla denna känsla med hjälp av symboler och symbolik. I designen finns flera mer eller mindre tydliga referenser till både frågor från spelet och förälskelse i allmänhet. Och kanske några dolda budskap?

Färg och typografi lånar sitt uttryck från det frigjorda 70-talet. Kombinationen blir en explosiv reaktion mellan snusk och ockult alkemi. Resultatet är kärlek!

Spelet ges ut av Ninja Print.

36_fragor-5300.jpg
36_fragor-5351.jpg
36_fragor-5315.jpg
36_fragor-5420.jpg
36_fragor-5480.jpg